Grupa Terapeutyczna

 

 

 

Doświadczenie „alkoholowego dzieciństwa” niesie ze sobą szereg konsekwencji przekładających się na funkcjonowanie w dorosłym życiu. Nieprzewidywalność zachowań jednego lub obojga rodziców, odrzucenie czy brak jednolitego systemu wartości, powoduje pewien rodzaj przystosowania, schemat zachowań, które w dorosłym życiu utrudniają funkcjonowanie i są źródłem problemów. 

ZROZUMIEĆ, CO SIĘ ZE MNĄ DZIEJE?

Odrzucenie czy brak jednolitego systemu wartości powoduje pewien rodzaj przystosowania, schemat zachowań które w dorosłym życiu utrudniają funkcjonowanie i są źródłem problemów. Problemy te mogą dotyczyć m. in. postrzegania siebie, trudności w przeżywaniu i okazywaniu uczuć, rozumieniu i realizacji potrzeb, trudności w tworzeniu bliskich, intymnych relacji, czy w autentycznym wyrażaniu siebie.

Terapia grupowa pomaga odbudować zaufanie do siebie i innych. Zwiększa świadomość świata emocji i potrzeb, a także destrukcyjnych schematów zachowań, otwiera drzwi do zmiany, umożliwia planowanie i wdrażanie zmian poza grupą terapeutyczną.

Celem ogólnym grupy rozwoju osobistego adresowanej do Dorosłych Dzieci Alkoholików jest:

 • Rozstanie się z dzieciństwem
 • Zmiana obrazu samego siebie
 • Uporządkowanie obecnego życia 
 • Nauka umiejętności psychospołecznych

Cele szczegółowe zajęć prowadzonych w ramach grupy rozwoju osobistego obejmują:

 • Uświadomienie sobie doznanych krzywd i niezaspokojonych potrzeb, oraz odreagowanie urazów z dzieciństwa
 • Spojrzenie na swoje krzywdy z pozycji osoby dorosłej i zaakceptowanie swojego dzieciństwa poprzez pracę nad zmianą przekonań na temat swojego dzieciństwa
 • Oddzielenie przekonań nabytych od rodziców, od własnych
 • Zakwestionowanie niskiej samooceny i praca nad akceptacją siebie wraz z poszukiwaniem własnych zasobów osobistych 
 • Praca nad konstruktywnym wyrażaniem emocji i nauka radzenia sobie ze stresem
 • Kształtowanie asertywnej postawy w kontaktach interpersonalnych, oraz nauka autentycznego wyrażania siebie
 • Nauka satysfakcjonującego kontaktowania się z ludźmi, oraz tworzenia trwałych, bliskich związków
 • Poszukiwanie własnych celów życiowych i tworzenie nowej hierarchii wartości
 • Planowanie konkretnych zmian w różnych sferach życia

Grupa rozwoju osobistego adresowana jest do osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików. Czas trwania grupy przewiduje się na okres 4 miesięcy (cykl 15 spotkań po 2h). W ramach kwalifikacji uczestników do grupy przewidziana jest 1 porada diagnostyczna, której celem jest rozeznanie w sytuacji życiowej pacjenta i przeprowadzenie wstępnej diagnozy psychologicznej. 

Zajęcia będą prowadzone za pomocą platformy Zoom.
Prowadząca grupę: Anna Matejczyk 

Cennik:

Kwalifikacja/ sesja psychologiczna: 120 zł

Opłata za cały cykl: 1050 zł, istnieje możliwość płatności w ratach.

Zapraszamy do umówienia się na kwalifikacje. Wolne terminy podane są w kalendarzu prowadzącego!

Termin rozpoczęcia zajęć zostanie ustalony po zebraniu grupy.

Chcesz wiedzieć więcej?

Napisz: biuro@przestrzen-pomocy.pl