Informacje techniczne

Do korzystania z usług świadczonych przez serwis Przestrzen Pomocy niezbędne jest posiadanie minimum komputer klasy PC z zainstalowanym środowiskiem Windows oraz w zależności od formy komunikacji dodatkowo słuchawki z mikrofonem oraz kamerką. Optymalna konfiguracja sprzętowa umożliwiająca swobodną komunikacje z psychologami to: 

  • Komputer działający z systemem operacyjnym Windows XP, Vista lub 7
  • Połączenie internetowe — szerokopasmowe (stałe łącze). Rozmowy głosowe przez sieć komórkową lub radiową (GPRS, i inne) powodują słabą jakość połączenia (urywanie słów) podczas prowadzonej rozmowy 
  • Głośniki i mikrofon — wbudowane lub osobne. Najlepiej słuchawki z mikrofonem. Poprosimy o sprawdzenie czy sprzęt działa prawidłowo przed rozmową
  • Skype - w przypadku korzystania z usługi rozmowy internetowej lub wideo rozmowy

UWAGA! W przypadku usługi rozmowy internetowej lub wideo rozmowy to klient dzwoni do terapeuty.