Konsultacje rodzicielskie on line

Psycholog posiadający specjalizacje w danym zakresie: 

 

Każdy rodzic chce jak najlepiej dla swojego dziecka niestety czasami swoim zachowaniem powodujemy odwrotny skutek, i zamiast dobrego wychowania prowadzimy do niepożądanych zachowań. Jeśli chciałabyś nauczyć się więcej o sobie jako rodzicu, dowiedzieć się jak wpływają na dziecko Twoje zachowania i zmodyfikować je tak, aby uzyskać spodziewany efekt, który będzie korzystny dla dziecka i całej rodziny, może dobrym pomysłem byłoby odbyć spotkanie z psychologiem na konsultacji rodzicielskiej.

Najczęstsze błędy wychowawcze:

  • rozpieszczanie dziecka, pozbawianie samodzielności, wyręczanie we wszystkim, nawet samoobsłudze. Wmawia się dziecku, że jest ono najpiękniejsze i najmądrzejsze ze wszystkich rówieśników, przekarmia się je słodyczami, dogadza i rośnie taki niezdarny człowiek, który w końcu ponosi konsekwencje rodzicielskich błędów wychowawczych.
  • brak konsekwencji w stawianych wymaganiach. Rodzice raz pozwalają na różne swawole, innym razem za te same czyny stosują surowe kary. Budzi się wówczas poczucie niesprawiedliwości, nie wiadomo, za co otrzyma się karę.
  • liberalizm, kiedy dziećmi nikt się nie zajmuje, nie interesuje. Taka wychowawcza beztroska występuje najczęściej w tych rodzinach, w których oboje rodzice pochłonięci są karierą zawodową lub prowadzą niewłaściwy tryb życia.
  • rygoryzm upokarza i wywołuje cierpienie. W nieprawidłowej rodzinie obowiązują niezłomne zasady, rygorystyczny tryb życia oraz taki sam system poglądów na świat. Życie składa się z przymusu, rutyny, dokładnie uregulowanych sytuacji, kontrolowanych znajomości i fałszywych sądów. Radość, niespodzianki i spontaniczność nie mają prawa zaistnieć.
  • perfekcjonizm rzadko uważa się za symptom nieprawidłowości, niemniej jednak jest on częstą przyczyną problemów rodzinnych. Rodzic - perfekcjonista komunikuje innym swoje zasady i wymagania takimi metodami, jak: reprymendy i karcenie, gniewanie, przeszywające spojrzenia itd. Wszystko to oznacza: „wciąż jeszcze nie jest dobrze”. W życiu codziennym kieruje się słowami: musisz, powinieneś, nie wolno. Słowa te to narzędzia służące do wzmagania poczucia winy i osłabiania ambicji.
  • milczenie, gdzie rozmowy nie mogą odbywać się poza obrębem własnych czterech ścian. Dzieciom nie wolno nikogo prosić o pomoc ani się zwierzać.
Terapia online

Wybierz termin spotkania


Zobacz wszystkie