Outplacment

Outplacment

Rozstanie pracownika z pracodawcą rzadko kiedy należy do przyjemnych sytuacji. Najczęściej w obu stronach pozostaje uraz, nawet jeżeli zwolnienie nastąpiło z przyczyn obiektywnych.
Według badań, byli pracownicy odreagowują poczucie krzywdy przez długi czas, rozpowszechniając negatywne opinie o swoim ex-pracodawcy. W ten sposób, bardzo skutecznie zniechęcają do podjęcia pracy innych, potencjalnych kandydatów z rynku. Outplacement, czyli monitorowane zwalnianie pracowników, pozwala to zjawisko minimalizować. Celem tego procesu jest zachowanie dobrych relacji pomiędzy rozstającymi się stronami. Inwestycja w „cywilizowane” zwolnienie pozwala pracodawcy zachować dobrą opinię,  a pracownikom przejść przez niełatwy w ich życiu etap.

Korzyści pracodawcy z outplacementu:

  • profesjonalnie przeprowadzony outplacement pomaga zachować wizerunek firmy jako dobrego pracodawcy, zarówno w otoczeniu wewnętrznym (pozostali pracownicy firmy),  jak i zewnętrznym (rynek lokalny, kontrahenci,potencjalni kandydaci), dzięki zapewnieniu zwalnianym pracownikom tak ważnego wsparcia
  • zapobiega  rozpowszechniania negatywnych opinii o pracodawcy przez  zwolnionego pracownika, co jest szczególnie niebezpieczne w przypadku kluczowych stanowisk.
  • zmniejsza nastrój niepewności i  zagrożenia wśród pozostałych pracowników,

Korzyści dla byłego pracownika:

  • zmniejszenie stresu związanego z utratą pracy
  • profesjonalne doradztwo w zakresie poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia (techniki autoprezentacji, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej wraz z profesjonalną symulacją, korekta CV i  listu motywacyjnego, trening poruszania się na rynku pracy, z wykorzystaniem portali społecznościowych)
  • przekazanie wiedzy o rynku pracy I efektywnych metodach poszukiwania zatrudnienia
  • praktyczne szkolenie, - pokazujące, jak poradzić sobie z tak obciążającą sytuacją jak utrata pracy
Terapia online

Wybierz termin spotkania


Zobacz wszystkie