Uzależnienia

Przestrzen-Pomocy.pl - Uzależnienia

O uzależnieniu mówimy wtedy jeśli występuje silna potrzeba wykonywania określonej czynności lub zażywania określonej substancji. W rozumieniu potocznym uzależnienie najczęściej występuje w odniesieniu do alkoholu, narkotyków, papierosów, czy leków, jednak temat uzależnienia dotyczy również wszystkich innych zachowań które zakłócają normalne funkcjonowanie człowieka.

Uzależnienie może być zarówno fizyczne jak i psychiczne.

Główne objawy uzależnienia w odniesieniu do zachowania:

  • Wykonywanie czynności staje się nawykowe
  • Zabiera znaczącą ilość czasu
  • Powoduje problemy w relacjach z innymi, zdrowotne, a także finansowe
  • Związane jest z wewnętrznym przymusem wykonywania określonej czynności
  • Powoduje zespół abstynencyjny po zaprzestaniu wykonywania określonej czynności

Uzależnienia często prowadzą do różnorodnych problemów zaczynając od pogorszenia relacji, zdrowia, czy sytuacji finansowej, a niekiedy również zachowań o charakterze kryminogennym (przykładowo przy uzależnieniach od alkoholu, seksu czy narkotyków).

Terapia online

Wybierz termin spotkania


Zobacz wszystkie