Dominika Markowska

Kalendarz spotkań

Obszary pomocy:

  • cocah kryzysowy
  • doradca zawodowy
  • psychoterapeuta indywidualny
  • zarządzanie stresem

Dominika Markowska

O psychologu:

Psycholog, interwent i coach kryzysowy, trener i doradca zawodowy. Prowadzę konsultacje dla osób doświadczających różnych trudności życiowych i będących w kryzysie. Pomagam moim klientom w wyjściu z kryzysu i wspieram ich w skutecznym oraz trwałym wprowadzaniu pożądanych zmian w życiu zawodowym i osobistym.

Wykształcenie:

Jestem Psychologiem, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Interwentem i Coachem kryzysowym, absolwentką podyplomowych studiów o profilu Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej, a także absolwentką Akademii Coachingu Kryzysowego. Posiadam certyfikat Akredytowanego Coacha Kryzysowego (certyfikacja II stopnia). Jestem też trenerem, absolwentką Szkoły Trenerów Grupy Set – projektu rozwijającego kompetencje trenerskie – przygotowujące osoby posiadające specjalistyczną wiedzę do pełnienia roli Trenera Edukatora.

Doświadczenie zawodowe:

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie - konsultacji i poradnictwa psychologicznego, interwencji kryzysowych i doradztwa zawodowego. Specjalizuję się w tematyce radzenia sobie ze stresem i kryzysem. Pracuję z osobami, które straciły pracę, doświadczyły mobbingu, wypalenia zawodowego, chronicznego przeciążenia pracą lub z innych powodów musiały dokonać głębokich zmian w swojej ścieżce zawodowej. Posiadam doświadczenie w zakresie interwencji psychologicznych realizowanych w programach outplacement. Posiadam także doświadczenie w prowadzeniu indywidualnej interwencji kryzysowej, grup wsparcia, szkoleń i warsztatów skierowanych do rodziców dzieci z zaburzeniami odżywiania i dla rodziców dzieci i młodzieży przejawiających zachowania ryzykowne, autoagresywne i po próbach samobójczych.