Profil psychologa

Kalendarz spotkań

Obszary pomocy:

 • Zaburzenia osobowości
 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Stres
 • Kryzysy życiowe
 • Żałoba
 • Zaburzenia odżywiania(anoreksja, bulimia)
 • Leczenie depresji i zaburzeń nastroju
 • Emocje
 • Problemy z akceptacją, budowanie poczucia własnej wartości
 • Zaburzenia lękowe,Nerwice, Foie
 • Interwencja kryzysowa
 • Relacje międzyludzkie
 • Rozwód
 • Problemy w relacjach partnerskich
 • Terapia małżeńska, Terapia par
 • Terapia dzieci i młodzieży
 • Problemy wychowawcze
 • Trudności rodzicielskie
 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci oraz dorosłych
 • Zespół Aspergera / Autyzm

Formy komunikacji:

 • Chat
 • Rozmowa internetowa
 • Rozmowa telefoniczna
 • Wideo rozmowa

mgr Edyta Hornowska - Aktepe

O psychologu:

Jestem psychologiem, psychoetareputa, pedagogiem oraz mediatorem. Praca terapeutycza to moja pasja w której nieustannie rozwijam własne kompetencje. Terapie prowadzę w nurcie integracyjnym łączącym wiele szkół i doświadczenie wielu specjalistów. Głównymi filarami mojej pracy terapeutycznej jest terapia psychodynamiczna oraz systemowa. Pomoc skierowana jest do osób z zaburzeniami odżywiania (bulimia, anoreksja ), zaburzeniami nastroju, z depresją lub stanami depresyjnymi, mających trudności w relacjach, poczuciem własnej wartości, trudności z emocjami (kontrola), znajdują się w sytuacjach kryzysowych, zmagają się z zaburzeniami lekowymi, nerwicą, samotnością. Prowadzę terapie rodzinną i partnerską, pomagam rodzicom w ich zmaganiu się z rodzicielstwem, dzieciom oraz młodzieży. Wsparcie osób będących na emigracji. Terapia osób z Zespołem Aspergera oraz autyzmem.

rozwiń

Wykształcenie:

Ukończyłam psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, pedagogikę rodzinną oraz resocjalizację na Akademii Ignatianum w Krakowie, 6 letnie szkolenie specjalistyczne z psychoterapii w Katedrze Psychiatrii przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jestem również mediatorem rodzinnym, doświadczenie w mediacji-moduł specjalizacyjny na studiach z zakresu „Mediacje, negocjacje oraz konflikt”.Jestem również certyfikowanym pedagogiem terapeutą. Przez wiele lat mojej pracy zawodowej ukończyłam szereg kursów specjalistycznych z obszaru pomocy terapeutycznej, diagnozy oraz terapii depresji, pracy z młodzieżą (programy profilaktyczne oraz terapeutyczne), terapii oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, warsztaty umiejętności psychologicznych, socjoterapii, dramy, terapii pedagogicznej z elementami logopedii.

rozwiń

Doświadczenie zawodowe:

Zdobyte między innymi w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Warszawie (prowadzenie terapii indywidualnej, rodzinnej oraz grupowej), Przystani Psychologicznej ( psychoterapia indywidualna i grupowa, warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci ), Przestrzeń Psychologiczna ( psychoterapia online, poradnictwo rodzinne oraz małżeńskie ), Prowadząc terapie online, Stowarzyszeniu ASLAN (terapia rodzinna), Fundacji SYNAPSIS (praca terapeutyczna z osobami z autyzmem oraz Zespołem Aspergera i ich rodzinami), Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz szkole podstawowej i gimnazjum.

rozwiń