Katarzyna Rafajeńska

Kalendarz spotkań

Obszary pomocy:

 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia osobowości
 • terapią indywidualną osób dorosłych
 • terapią grupową
 • praca z osobami w żałobie
 • pomoc w radzeniu sobie z traumą
 • zabużenia odżywiania

Formy komunikacji:

 • Rozmowa internetowa
 • Rozmowa telefoniczna
 • Wideo rozmowa

Katarzyna Rafajeńska

O psychologu:

Psycholog, psychoterapeuta z dużym doświadczeniem w pracy. Prowadzi psychoterapię indywidualną krótko i długoterminową oraz psychoterapię grupową. Pracuje głównie w nurcie psychodynamicznym pod stałą superwizją.

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie oraz Wydziału Ekonomii na Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Ukończyła szkolenie na Studium Psychoterapii oraz Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, ośrodku posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając staże kliniczne w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie oraz pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego. Ma doświadczenie w pracy z pacjentami z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami afektywnymi (depresje, choroba afektywna dwubiegunowa), lękowymi, z osobami po traumach, będących w żałobie, mających trudności w relacjach, z niskim poczuciem własnej wartości, doświadczających poczucia osamotnienia, pustki, mających trudności w zajściu w ciążę lub borykających się z trudnościami na gruncie zawodowym.