Ewelina Skotnicka

Kalendarz spotkań

Obszary pomocy:

  • terapia dzieci i młodzieży
  • seksuolog dzieci i młodzieży
  • konsultacje wychowawcze
  • terapia indywidualna i grupowa
  • edukacja seksualna
  • Treningi Umiejętności Społecznych

Ewelina Skotnicka

O psychologu:

Psycholożka, seksuolożka oraz terapeutka dzieci i młodzieży. Prowadzę konsultacje indywidualne dzieci, nastolatków, dorosłych oraz par. Pomagam również osobom LGBTQ+. Dodatkowo specjalizuję się w terapii osób nieneurotypowych, np. ASD, ADHD. Poza tym realizuję wykłady, warsztaty, a także szkolenia dla dzieci i ich rodziców. Prywatnie interesuję się nowymi technologiami, science-fiction, non-fiction i ciekawostkami.

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie o specjalności psychologia kliniczna. Po studiach podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończyła kurs terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) dzieci i młodzieży w Poza Schematami. Uprawnienia Edukatora Seksualnego otrzymała w Fundacji Promocji Zdrowia Seksualnego im. dr. Stanisława Kurkiewicza. Jest nauczycielem kontraktowym po ukończonych studiach podyplomowych z przygotowania pedagogicznego oraz organizacji i zarządzania w oświacie.

Doświadczenie zawodowe:

Posiada doświadczenie w terapii indywidualnej i grupowej. Nabywała je podczas pracy w poradni psychologicznej, w placówkach terapeutyczno-oświatowych, w szpitalu na oddziałach psychiatrii i neurologii, oraz w szkole podstawowej. Prowadziła zajęcia TUS, przeprowadzała konsultacje w procesie diagnostycznym oraz tworzyła programy terapeutyczne. Ponadto posiada doświadczenie w zarządzaniu placówkami terapeutyczno-oświatowymi włączając w to pracę z rodzicem i zarządzanie zespołem terapeutów. Po stażu w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie oraz w Zakładzie Seksuologii Klinicznej Instytutu Seksuologii Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.