Profil psychologa

Kalendarz spotkań

Obszary pomocy:

 • Zaburzenia nastroju,
 • Zaburzenia lękowe,
 • Stres,
 • Kryzysy: zawodowy, życiowy, emocjonalny,
 • Problemy w akceptacji orientacji seksualnej,
 • Problemy w określeniu tożsamości płciowej,
 • Dysfunkcje seksualne,
 • Trudności w relacjach partnerskich,
 • Psychoterapia indywidualna.

Formy komunikacji:

 • Chat
 • Rozmowa internetowa
 • Rozmowa telefoniczna
 • Wiadomość
 • Wideo rozmowa

Krzysztof Jaworski

O psychologu:

Seksuolog dyplomowany w zakresie seksuologii klinicznej (opiniowania, edukacji, terapii), terapeuta w trakcie procesu certyfikacji oraz konsultant w nurcie psychoterapii pozytywnej. Bliskie są też mi zagadnienia dotyczące psychogerontologii. Ważny jest dla mnie stały rozwój i doskonalenie zawodowe, dlatego uczestniczę cyklicznie w różnych warsztatach, szkoleniach, etc.

rozwiń

Wykształcenie:

UAM w Poznaniu, Seksuologia kliniczna opiniowanie, edukacja, terapia. WIP we Wrocławiu, Zaawans. Kurs Psychoter. Pozytywnej, IV rok. Laboratorium Psychoedukacji ITiP w Warszawie, Zaawans. Szkoła Współcz. Psychoter. Psychodynamicznej, I rok. Polski Instytyt Eriksonowski w Poznaniu, Psychoterapia małżeństw i par, w trakcie. WIP we Wrocławiu, Podst. Kurs Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej. Uniwersytet Wrocławski, Studia Podypl. z Psychogerontologii. Dodatkowe szkolenia: Warsztat „Blisko nie za blisko”, metodą Lowena. Pomoc psychologiczna osobom transpłciowym , szkol. podstawowe i zaawansowane. Międzynarodowa Konferencja: Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego , „ Norma i patologia rozwoju seksualnego”. Narracyjne podejście do terapii zaburzeń lękowych. Różnice płci jako źródło potencjalnych konfliktów i zasobów w związkach romantycznych i relacji terapeuta-pacjent. Przywiązanie a trauma-psychoterapia reaktywnych zaburzeń więzi.Leczenie zaburzeń seksualnych.

rozwiń

Doświadczenie zawodowe:

Posiadam doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, w tym także z parami, z którymi pracuję w Poradni Rodzinnej w Legnicy.

rozwiń