Krzysztof Jaworski

Kalendarz spotkań

Obszary pomocy:

  • W obszarze seksualności: zaburzenia funkcji seksualnych kobiet i mężczyzn-m.in.zaburzenia orgazmu, bolesne stosunki, zaburzenia erekcji, przedwczesny wytrysk. Trudności dot. akceptacji orientacji, tożsamości płciowej.
  • W pracy z parami:m.in.zaangażowanie w związku,seksualność, rozstanie, zdrada, oczekiwanie na dziecko.
  • W obszarze pracy indywidualnej: zaburzenia lękowe, depresja, trauma, uzależnienia.

Formy komunikacji:

  • Chat
  • Rozmowa internetowa
  • Rozmowa telefoniczna
  • Wiadomość
  • Wideo rozmowa

Krzysztof Jaworski

O psychologu:

Seksuolog dyplomowany w zakresie seksuologii klinicznej (opiniowania, edukacji, terapii), terapeuta w trakcie procesu certyfikacji w nurcie psychoterapii pozytywnej i psychodynamicznej. Bliskie są też mi zagadnienia dotyczące psychogerontologii. Ważny jest dla mnie stały rozwój, dlatego uczestniczę cyklicznie w różnych formach doskonalenia zawodowego (warsztatach, szkoleniach, konferencjach).

Wykształcenie:

UAM w Poznaniu, Seksuologia kliniczna opiniowanie, edukacja, terapia. WIP we Wrocławiu, Zaawans. Kurs Psychoter. Pozytywnej. Laboratorium Psychoedukacji ITiP w Warszawie, Zaawans. Szkoła Współcz. Psychoter. Psychodynamicznej, w trakcie. Polski Instytyt Eriksonowski w Poznaniu, Psychoterapia małżeństw i par. WIP we Wrocławiu, Podst. Kurs Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej. Uniwersytet Wrocławski, Studia Podypl. z Psychogerontologii. Dodatkowe szkolenia: Warsztat „Blisko nie za blisko”, metodą Lowena. Pomoc psychologiczna osobom transpłciowym , szkol. podstawowe i zaawansowane. Międzynarodowa Konferencja: Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego , „ Norma i patologia rozwoju seksualnego”. Narracyjne podejście do terapii zaburzeń lękowych. Różnice płci jako źródło potencjalnych konfliktów i zasobów w związkach romantycznych i relacji terapeuta-pacjent. Przywiązanie a trauma-psychoterapia reaktywnych zaburzeń więzi.Leczenie zaburzeń seksualnych.

Doświadczenie zawodowe:

Posiadam doświadczenie w pracy indywidualnej oraz z parami. Pracuję stacjonarnie w prywatnym gabinecie i w Poradni Rodzinnej, a także online - z osobami z kraju i zza granicy.