Paula Komuda

Kalendarz spotkań

Obszary pomocy:

  • Trudności w relacjach
  • Trudności związanych z emocjami
  • Trudności decyzyjnych
  • Doświadczenie kryzysu życiowego
  • Zaburzeniami nastroju
  • Zaburzeniami odżywiania (niespecyficzne zaburzenia odżywiania
  • Zaburzeniami lękowych
  • Z osobami z doświadczeniem funkcjonowania w domach z problemem alkoholowym oraz innymi dysfunkcjami.

Formy komunikacji:

  • Rozmowa internetowa
  • Wideo rozmowa

Paula Komuda

O psychologu:

AKTUALNIE NIE PRZYJMUJE NOWYCH OSÓB - ZACHĘCAM DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PROFILAMI INNYCH TERAPEUTÓW_EK Pracuje indywidualnie z dorosłymi w podejściu integracyjnym, prowadzę również konsultacje wychowawcze dla rodziców i opiekunów doświadczających trudności w relacjach z dziećmi.

Wykształcenie:

Psychologię w specjalności psychologia zdrowia i kliniczna ukończyłam na Uniwersytecie Łódzkim. W 2011 roku ukończyłam I stopień terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. W kolejnych latach zrealizowałam szkolenia z: diagnozy klinicznej w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi – wyznaczanie kierunków terapii psychologicznej oraz Organizowania i prowadzenia grup wsparcia, edukacyjnych i terapeutycznych. Jestem w trakcie czteroletniej szkoły psychoterapii akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Szkole Psychoterapii w Ośrodku INTRA.

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenia praktyczne zdobywałam na Oddziale Uzależnień Terapii Krótkoterminowej w Toruniu oraz współpracując z Ośrodkiem „Monar” w Łodzi. Tworzyłam i prowadziłam szkolenia z zakresu profilaktyki dla uczniów szkół (podstawowych i gimnazjalnych) oraz nauczycieli i rodziców. Zajmowałam się prowadzeniem zajęć rozwojowych i edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych. Kierowałam placówką wsparcia dziennego – Środowiskowym Ogniskiem Wychowawczym, kilka lat współprowadzę Treningi Umiejętności Społecznych. Pracuje terapeutycznie z młodzieżą - prowadząc - grupę terapeutyczną, warsztaty terapeutyczne.