Damian Berent

Absolwent kierunku Psychologia na specjalnościach: Psychologia Rozwojowa, Wychowawcza i Rodziny oraz Psychologia Pracy i Stresu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

czytaj więcej...

Obszary pomocy:

 • Trening Umiejętności Społecznych
 • terapia indywidualna dzieci i młodzieży
 • terapia rodzin
 • terapia grupowa dzieci i młodzieży

Zarezerwuj spotkanie Napisz wiadomość

Przewidywany termin odpowiedzi:
22 stycznia 2021 09:00

Karina Teuchtmann

Jestem psychologiem i psychoterapeutką pracującą w nurcie analizy egzystencjalnej. Pracuję z osobami dorosłymi i chętnie z nastolatkami: moją specjalnością jest praca z lękiem i traumą, dolegliwościami psychosomatycznymi, świadomymi relacjami i rodzicielstwem.

czytaj więcej...

Obszary pomocy:

 • lęk, depresja, trauma, zaburzenia psychosomatyczne, uzależnienia, psychologia prenatalna, świadome zwiazki, rodzicielstwo, psychologia międzykulturowa
 • sessions in English | Einzelsitzungen auf Deutsch | terapia en español

Zarezerwuj spotkanie

Przewidywany termin odpowiedzi:
27 stycznia 2021 08:00

Katarzyna Rafajeńska

Psycholog, psychoterapeuta z dużym doświadczeniem w pracy. Prowadzi psychoterapię indywidualną krótko i długoterminową oraz psychoterapię grupową. Pracuje głównie w nurcie psychodynamicznym pod stałą superwizją.

czytaj więcej...

Obszary pomocy:

 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia osobowości
 • terapią indywidualną osób dorosłych
 • terapią grupową
 • praca z osobami w żałobie
 • pomoc w radzeniu sobie z traumą
 • zabużenia odżywiania

Zarezerwuj spotkanie

Przewidywany termin odpowiedzi:
23 stycznia 2021 12:00

Krzysztof Jaworski

Seksuolog dyplomowany w zakresie seksuologii klinicznej (opiniowania, edukacji, terapii), terapeuta w trakcie procesu certyfikacji oraz konsultant w nurcie psychoterapii pozytywnej. Bliskie są też mi zagadnienia dotyczące psychogerontologii. Ważny jest dla mnie stały rozwój i doskonalenie zawodowe, dlatego uczestniczę cyklicznie w różnych warsztatach, szkoleniach, etc.

czytaj więcej...

Obszary pomocy:

 • Zaburzenia nastroju,
 • Zaburzenia lękowe,
 • Stres,
 • Kryzysy: zawodowy, życiowy, emocjonalny,
 • Problemy w akceptacji orientacji seksualnej,
 • Problemy w określeniu tożsamości płciowej,
 • Dysfunkcje seksualne,
 • Trudności w relacjach partnerskich,
 • Psychoterapia indywidualna.

Zarezerwuj spotkanie Napisz wiadomość

Przewidywany termin odpowiedzi:
23 stycznia 2021 10:00

mgr Anna Matejczyk (Sosinowska)

Mam ponad 10 letnie doświadczenie kliniczne w pracy z pacjentami, w tym 8 lat w pracy online z Polonią. Prowadzę terapię indywidualną w nurcie poznawczo – behawioralnym, z zastosowaniem technik racjonalnej terapii zachowań, terapii strategicznej, ukierunkowanej na problem i terapii schematów. Specjalizuję się w lękach, fobiach,obsesjach, napadach paniki, ptsd (stres pourazowy), nerwicach oraz zaburzeniach depresyjnych. Oferuję również pomoc psychologiczną w leczeniu otyłości. Wśród moich zainteresowań zawodowych znajduje się między innymi psychodermatologia, nowa dyscyplina z pogranicza psychiatrii i dermatologii, a w terapii zajmuję się osobami cierpiącymi na takie schorzenia jak liszaj, atopowe zapalenie skóry, pokrzywki czy łuszczyce. Prowadzę sesje relaksacyjne, z wizualizacjami oraz nauką pogłębionego oddechu.

czytaj więcej...

Obszary pomocy:

 • Traumy / Lęki / Fobie/ Nerwice/ Depresje/
 • Psychodietetyka/ Zaburzenia Odżywiania
 • Zaburzenia psychosomatyczne/ Psychodermatologia
 • Diagnoza
 • Wsparcie w konfliktach/ rozstaniach/ kryzysach w związku
 • Rozwój osobisty

Zarezerwuj spotkanie Napisz wiadomość

Przewidywany termin odpowiedzi:
22 stycznia 2021 21:30

mgr Edyta Hornowska - Aktepe

Jestem psychologiem, psychoetareputa, pedagogiem oraz mediatorem. Praca terapeutycza to moja pasja w której nieustannie rozwijam własne kompetencje. Terapie prowadzę w nurcie integracyjnym łączącym wiele szkół i doświadczenie wielu specjalistów. Głównymi filarami mojej pracy terapeutycznej jest terapia psychodynamiczna oraz systemowa. Pomoc skierowana jest do osób z zaburzeniami odżywiania (bulimia, anoreksja ), zaburzeniami nastroju, z depresją lub stanami depresyjnymi, mających trudności w relacjach, poczuciem własnej wartości, trudności z emocjami (kontrola), znajdują się w sytuacjach kryzysowych, zmagają się z zaburzeniami lekowymi, nerwicą, samotnością. Prowadzę terapie rodzinną i partnerską, pomagam rodzicom w ich zmaganiu się z rodzicielstwem, dzieciom oraz młodzieży. Wsparcie osób będących na emigracji. Terapia osób z Zespołem Aspergera oraz autyzmem.

czytaj więcej...

Obszary pomocy:

 • Zaburzenia osobowości
 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Stres
 • Kryzysy życiowe
 • Żałoba
 • Zaburzenia odżywiania(anoreksja, bulimia)
 • Leczenie depresji i zaburzeń nastroju
 • Emocje
 • Problemy z akceptacją, budowanie poczucia własnej wartości
 • Zaburzenia lękowe,Nerwice, Foie
 • Interwencja kryzysowa
 • Relacje międzyludzkie
 • Rozwód
 • Problemy w relacjach partnerskich
 • Terapia małżeńska, Terapia par
 • Terapia dzieci i młodzieży
 • Problemy wychowawcze
 • Trudności rodzicielskie
 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci oraz dorosłych
 • Zespół Aspergera / Autyzm

Zarezerwuj spotkanie

Przewidywany termin odpowiedzi:
26 stycznia 2021 12:00

mgr Katarzyna Wilder

Jestem psychologiem, filozofem, coachem. Członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiadam doświadczenie pracy z osobami dorosłymi (szczególnie zmagającymi się z chorobami somatycznymi), oraz z dziećmi. Zapraszam osoby, którym trudno jest uporać się z codziennymi problemami, doświadczające trudnych do wyrażenia emocji; cierpiące z powodu nadmiernego stresu, lęków; osoby, którym trudno jest zaakceptować, docenić siebie, mające trudności w nawiązywaniu satysfakcjonujących kontaktów z ludźmi, a także cierpiące na dolegliwości fizyczne, których przyczyn nie rozumieją. Zapraszam również osoby, które chcą odkryć swój potencjał, zmniejszyć ryzyko popełniania błędów w najtrudniejszych momentach walki, wzmocnić automotywację do działania i wykorzystać swoje ograniczenia dla osiągnięcia sukcesu. W tym wypadku zazwyczaj proponuję coaching indywidualny.

czytaj więcej...

Obszary pomocy:

 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Silny i długotrwały stres (strata, rozstanie, konflikt)
 • Trudności w relacjach międzyludzkich
 • Rozwój osobisty/coaching (motywacja,, autoprezentacja, decyzyjność)

Zarezerwuj spotkanie Napisz wiadomość

Przewidywany termin odpowiedzi:
22 stycznia 2021 10:00

Natalia Koperska

Zajmuje się psychologią sportu, rozwojem osobistym, radzeniem sobie ze stresem oraz coachingiem dla sportowców, biznesmenów oraz wszystkich, których praca wiąże się z wysokim poziomem stresu. W pracy stosuje różne elementy treningu mentalnego (m.in.: relaksację, trening oddechowy, wizualizację, trening koncentracji) dostosowując zajęcia do potrzeb danej osoby.

czytaj więcej...

Obszary pomocy:

 • relaksacja
 • biofeedback
 • psychologia sportu

Zarezerwuj spotkanie Napisz wiadomość

Przewidywany termin odpowiedzi:
23 stycznia 2021 12:00

Paula Komuda

Pracuje indywidualnie z dorosłymi w podejściu integracyjnym, prowadzę również konsultacje wychowawcze dla rodziców i opiekunów doświadczających trudności w relacjach z dziećmi.

czytaj więcej...

Obszary pomocy:

 • Trudności w relacjach
 • Trudności związanych z emocjami
 • Trudności decyzyjnych
 • Doświadczenie kryzysu życiowego
 • Zaburzeniami nastroju
 • Zaburzeniami odżywiania (niespecyficzne zaburzenia odżywiania
 • Zaburzeniami lękowych
 • Z osobami z doświadczeniem funkcjonowania w domach z problemem alkoholowym oraz innymi dysfunkcjami.

Zarezerwuj spotkanie

Przewidywany termin odpowiedzi:
27 stycznia 2021 14:00