Ameera Ibrahim

Jestem psychologiem, seksuologiem. Chętnie pomogę osobom, które doświadczają trudności psychologicznych, próbują lepiej poznać i zrozumieć siebie oraz własną seksualność, a także pragną przezwyciężyć frustracje związane z tymi ważnymi sferami życia. Oprócz konsultacji indywidualnych, prowadzę także spotkania dla par. Pracuję z osobami, które borykają się z zaburzeniami emocjonalnymi, niskim poczuciem własnej wartości, obniżoną satysfakcją życiową, brakiem motywacji do działania, kryzysem życiowym, depresją, trudnościami w relacjach rodzinnych, trudnościami w relacjach partnerskich, brakiem lub utratą potrzeb seksualnych, zaburzeniami identyfikacji płciowej, bolesnością przy współżyciu (dyspareunia), niemożnością odbycia stosunku seksualnego (pochwica), przedwczesnym wytryskiem, zaburzeniami erekcji, trudnościami w akceptacji orientacji seksualnej, zaburzeniami preferencji seksualnych, awersją seksualną, zaburzeniami lękowymi, kryzysem w związku.

czytaj więcej...

Obszary pomocy:

 • • Zaburzenia seksualne
 • • Trudności w relacjach międzyludzkich
 • • Problemy psychologiczne

Zarezerwuj spotkanie

Przewidywany termin odpowiedzi:
09 grudnia 2019 12:00

Karina Teuchtmann

Jestem psychologiem i psychoterapeutką pracującą w nurcie analizy egzystencjalnej. Pracuję z osobami dorosłymi i chętnie z nastolatkami: moją specjalnością jest praca z lękiem i traumą, dolegliwościami psychosomatycznymi, świadomymi relacjami i rodzicielstwem.

czytaj więcej...

Obszary pomocy:

 • lęk, depresja, trauma, zaburzenia psychosomatyczne, uzależnienia, psychologia prenatalna, świadome zwiazki, rodzicielstwo, psychologia międzykulturowa
 • sessions in English | Einzelsitzungen auf Deutsch | terapia en español

Zarezerwuj spotkanie

Przewidywany termin odpowiedzi:
09 grudnia 2019 17:00

Krzysztof Jaworski

Jestem terapeutą w trakcie procesu certyfikacji oraz konsultantem w nurcie psychoterapii pozytywnej. Niebawem uzyskam tytuł seksuologa dyplomowanego w zakresie seksuologii klinicznej (opiniowania, edukacji, terapii). Bliskie są też mi zagadnienia dotyczące psychogerontologii. Ważny jest dla mnie stały rozwój i doskonalenie zawodowe, dlatego uczestniczę cyklicznie w różnych warsztatach, szkoleniach, etc.

czytaj więcej...

Obszary pomocy:

 • Zaburzenia nastroju,
 • Zaburzenia lękowe,
 • Stres,
 • Kryzysy: zawodowy, życiowy, emocjonalny,
 • Problemy w akceptacji orientacji seksualnej,
 • Problemy w określeniu tożsamości płciowej,
 • Dysfunkcje seksualne,
 • Trudności w relacjach partnerskich,
 • Psychoterapia indywidualna.

Zarezerwuj spotkanie Napisz wiadomość

Przewidywany termin odpowiedzi:
11 grudnia 2019 19:00

Magdalena Frąckowiak

Jestem psychologiem, seksuologiem dyplomowanym oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie procesu certyfikacji. Dążę do nieustannego rozwoju zawodowego, aktualnie realizując Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej oraz angażując się w proces uzyskania certyfikatu seksuologa klinicznego. Moja praca jest moją pasją – angażowanie się na rzecz pomocy innym zawsze było dla mnie cenną wartością. W trakcie pracy z klientem zawsze staram się stworzyć atmosferę szacunku, zaufania oraz bezwarunkowej akceptacji.

czytaj więcej...

Obszary pomocy:

 • Psycholog, Seksuolog
 • Dysfunkcje seksualne (zaburzenia erekcji, przedwczesny wytrysk, pochwica, ból podczas stosunku, zaburzenia orgazmu, brak lub utrata potrzeb seksualnych),
 • Zaburzenia preferencji seksualnych (parafilie),
 • Trudności w obszarze tożsamości seksualnej,
 • Trudności w obszarze orientacji seksualnej,
 • Niepłodność,
 • Edukacja seksualna,
 • Trudności w relacjach partnerskich,
 • Zaburzenia osobowości,
 • Zaburzenia nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa),
 • Zaburzenia lękowe (fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zespół lęku uogólnionego),
 • Zaburzenia odżywiania,
 • Zespół stresu pourazowego (PTSD),
 • Interwencja kryzysowa,
 • Wsparcie dla ofiar przemocy,
 • Psychoterapia indywidualna.

Zarezerwuj spotkanie Napisz wiadomość

Przewidywany termin odpowiedzi:
09 grudnia 2019 12:00

mgr Anna Matejczyk (Sosinowska)

Mam ponad 10 letnie doświadczenie kliniczne w pracy z pacjentami, w tym 8 lat w pracy online z Polonią. Prowadzę terapię indywidualną w nurcie poznawczo – behawioralnym, z zastosowaniem technik racjonalnej terapii zachowań, terapii strategicznej, ukierunkowanej na problem i terapii schematów. Specjalizuję się w lękach, fobiach,obsesjach, napadach paniki, ptsd (stres pourazowy), nerwicach oraz zaburzeniach depresyjnych. Oferuję również pomoc psychologiczną w leczeniu otyłości. Wśród moich zainteresowań zawodowych znajduje się między innymi psychodermatologia, nowa dyscyplina z pogranicza psychiatrii i dermatologii, a w terapii zajmuję się osobami cierpiącymi na takie schorzenia jak liszaj, atopowe zapalenie skóry, pokrzywki czy łuszczyce. Prowadzę sesje relaksacyjne, z wizualizacjami oraz nauką pogłębionego oddechu.

czytaj więcej...

Obszary pomocy:

 • Traumy / Lęki / Fobie/ Nerwice/ Depresje/
 • Psychodietetyka/ Zaburzenia Odżywiania
 • Zaburzenia psychosomatyczne/ Psychodermatologia
 • Diagnoza
 • Wsparcie w konfliktach/ rozstaniach/ kryzysach w związku
 • Rozwój osobisty

Zarezerwuj spotkanie Napisz wiadomość

Przewidywany termin odpowiedzi:
09 grudnia 2019 10:00

mgr Edyta Hornowska - Aktepe

Jestem psychologiem, psychoetareputa, pedagogiem oraz mediatorem. Praca terapeutycza to moja pasja w której nieustannie rozwijam własne kompetencje. Terapie prowadzę w nurcie integracyjnym łączącym wiele szkół i doświadczenie wielu specjalistów. Głównymi filarami mojej pracy terapeutycznej jest terapia psychodynamiczna oraz systemowa. Pomoc skierowana jest do osób z zaburzeniami odżywiania (bulimia, anoreksja ), zaburzeniami nastroju, z depresją lub stanami depresyjnymi, mających trudności w relacjach, poczuciem własnej wartości, trudności z emocjami (kontrola), znajdują się w sytuacjach kryzysowych, zmagają się z zaburzeniami lekowymi, nerwicą, samotnością. Prowadzę terapie rodzinną i partnerską, pomagam rodzicom w ich zmaganiu się z rodzicielstwem, dzieciom oraz młodzieży. Wsparcie osób będących na emigracji. Terapia osób z Zespołem Aspergera oraz autyzmem.

czytaj więcej...

Obszary pomocy:

 • Zaburzenia osobowości
 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Stres
 • Kryzysy życiowe
 • Żałoba
 • Zaburzenia odżywiania(anoreksja, bulimia)
 • Leczenie depresji i zaburzeń nastroju
 • Emocje
 • Problemy z akceptacją, budowanie poczucia własnej wartości
 • Zaburzenia lękowe,Nerwice, Foie
 • Interwencja kryzysowa
 • Relacje międzyludzkie
 • Rozwód
 • Problemy w relacjach partnerskich
 • Terapia małżeńska, Terapia par
 • Terapia dzieci i młodzieży
 • Problemy wychowawcze
 • Trudności rodzicielskie
 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci oraz dorosłych
 • Zespół Aspergera / Autyzm

Zarezerwuj spotkanie

Przewidywany termin odpowiedzi:
08 grudnia 2019 18:00

mgr Katarzyna Wilder

Jestem psychologiem, filozofem, coachem. Członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiadam doświadczenie pracy z osobami dorosłymi (szczególnie zmagającymi się z chorobami somatycznymi), oraz z dziećmi. Zapraszam osoby, którym trudno jest uporać się z codziennymi problemami, doświadczające trudnych do wyrażenia emocji; cierpiące z powodu nadmiernego stresu, lęków; osoby, którym trudno jest zaakceptować, docenić siebie, mające trudności w nawiązywaniu satysfakcjonujących kontaktów z ludźmi, a także cierpiące na dolegliwości fizyczne, których przyczyn nie rozumieją. Zapraszam również osoby, które chcą odkryć swój potencjał, zmniejszyć ryzyko popełniania błędów w najtrudniejszych momentach walki, wzmocnić automotywację do działania i wykorzystać swoje ograniczenia dla osiągnięcia sukcesu. W tym wypadku zazwyczaj proponuję coaching indywidualny.

czytaj więcej...

Obszary pomocy:

 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Silny i długotrwały stres (strata, rozstanie, konflikt)
 • Trudności w relacjach międzyludzkich
 • Rozwój osobisty/coaching (motywacja,, autoprezentacja, decyzyjność)

Zarezerwuj spotkanie

Przewidywany termin odpowiedzi:
09 grudnia 2019 07:30